Brzo i efikasno otpušavanje kanalizacije.

Hitne intervencije

Korisnički servis: 018 200 450; 064 61 30 940; 060 5 200 450

Otpušavanje i ispiranje kišne i fekalne kanalizacije mašinama pod visokim pritiskom vode od 150 bara .Razbijanje tvrdih naslaga, čišćenje masnoće i taloga sa zidova cevi prečnika od fi 100 do fi 500mm.

  • Odgušenje se vrši najsavremenijim mašinama pod visokim pritiskom vode od 150 bara
  • Odgušenje kišne i fekalne kanalizacije,odvodnih cev i- vertikala i horizontala
  • Razbijanje tvrdih naslaga i čišćenje masnoće sa zidova cevi
  • Ispiranje kanalizacione mreže
  • Uklanjanje uzroka začepljenja brzo i efikasno
  • Dovodjenje kanalizacije u fukkcionalno stanje