OTPUŠAVANJE KANALIZACIJE POD VISOKIM PRITISKOM VODE

Korisnički servis: 018 200 450; 064 61 30 940; 060 5 200 450

POZOVITE

 

Otpušavanje i ispiranje kišne i fekalne kanalizacije mašinama pod visokim pritiskom vode od 150 bara .razbijanje tvrdih naslaga, čišćenje masnoće i taloga sa zidova cevi prečnika od fi 100 do fi 500mm.

 Odgušenje se vrši najsavremenijim mašinama pod visokim pritiskom vode od 150 baraOdgušenje kišne i fekalne kanalizacije,odvodnih cev i- vertikala i horizontala

Razbijanje tvrdih naslaga i čišćenje masnoće sa zidova ceviIspiranje kanalizacione mreže

Uklanjanje uzroka začepljenja brzo i efikasno

Dovodjenje kanalizacije u fukkcionalno stanje

 

Korisnički servis: 018 200 450; 064 61 30 940; 060 5 200 450

POZOVITE