Ispiranje kanalizacionih cevi

  • Ispiranje se vrši najsavremenijim mašinama visokim pritiskom vode do 150bara
  • Temeljno čišćenje masnoće i prljavštine sa zidova cevi
  • ispiranje naslaga i kamenca
  • Preventivno delovanje da ne dodje do začepljenja

Važno je da se ima u vidu da kanalizacija i drugi odvodi u objektu i van njega zahtevaju redovno održavanje, a to podrazumeva bar jednom godišnje čišćenje i ispiranje odvoda mašinama pod visokim pritiskom vode.