Video monitoring svih vrsta kanalizacionih cevi najmodernijim mobilnim kamerama.

Efikasno i precizno konstatovanje uzroka začepljenja ili oštećenja cevi.

Korisnički servis: 018 200 450 ; 064 61 30 940; 060 5 200 450

Snimanje kanalizacionih cevi

Snimanje kamerom je savremen pristup u radu sa kanalizacionim sistemima, bilo da se radi o dijagnostičkom ili kontrolnom snimanju. Preporučuje se kod svih intervencija na mreži kako bi ostalo snimljeno trenutno stanje instalacije. Kamerom je moguće kretanje kroz cev prečnika od fi 100 do fi 400mm.

  • Preventivno snimanje
  • Dijagnostičko snimanje
  • Snimak cevi na CD-u ili USB memoriji